SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r. na:
Wykonanie nowych balustrad w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 30A w Białymstoku.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: Spółdzielnia Pracy ZETEREM ul .Usługowa 4,
15-552 Białystok -Zaścianki
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r. na:
Wykonanie nowych balustrad w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 34 w Białymstoku.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: Spółdzielnia Pracy ZETEREM ul .Usługowa 4,
15-552 Białystok -Zaścianki
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r. na:
Wykonanie nowych balustrad w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 2 w Białymstoku.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: Spółdzielnia Pracy ZETEREM ul .Usługowa 4,
15-552 Białystok -Zaścianki
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 07.09.2017 r. na:
malowanie ścian elewacji oraz docieplenie ościeży w budynku przy
ul. Dobrej 12 w Białymstoku.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: QUICKREM Ponciło Maciej ul. Bema 89A/22,
15-370 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 05.09.2017 r. na:
na docieplenie części stropodachu wentylowanego poziomą izolacją cieplną z granulatu z wełny mineralnej (metodą pneumatyczną) w budynku przy
ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.
Nie wyłoniono wykonawcy
==============================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 04.09.2017 r. na:
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pogodna 37A - etap III 6-szt balkony od strony III klatki schodowej.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: PBH AIM Andrzej Iłendo ul. Sokola 10,
15-540 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 19.07.2017 r. na:
Docieplenie szczytu od strony ul. Wasilkowskiej w budynku spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 41.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: Rem-Bud Piotr Wąsiński,
16-061 Lewickie, Lewickie 1/8
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 19.07.2017 r. na:
Docieplenie szczytu od strony ul. Wasilkowskiej w budynku spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 43.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: Rem-Bud Piotr Wąsiński,
16-061 Lewickie, Lewickie 1/8
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 19.07.2017 r. na:
Docieplenie szczytu od strony ul. Wasilkowskiej w budynku spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 45.
Do podpisania umowy wytypowano firmę: Rem-Bud Piotr Wąsiński,
16-061 Lewickie, Lewickie 1/8
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 12.07.2017 r. na:
Remont drogi osiedlowej przy ul. Pułkowej w Białymstoku
Do podpisania umowy wytypowano firmę: ZRB KAROL K. Rutkowski, M. Charkiewicz Spółka Jawna, ul. Produkcyjna 92A, 15-680 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 12.07.2017 r. na wykonanie robót budowlanych:
Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 74A
nie został rozstrzygnięty
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 08.05.2017 r. na:
Remont tarasu w formie ciągu pieszego nad garażami budynku wielorodzinnego przy ul. Pogodnej 25
Do podpisania umowy wytypowano: Firmę Remontowo-Budowlaną Krzysztof Frąckowiak,
ul. Kraszewskiego 8/28, 16-001 Kleosin
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2017 r. na:
Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pogodnej 7
Do podpisania umowy wytypowano: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ADAM" mgr inż. Leszek Adamczuk,
ul. Wiejska 70/10,15-352 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2017 r. na:
Wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych budynków i budowli znajdujących się w zasobach spółdzielni
Do podpisania umowy wytypowano firmę: ELEKTRO BIELSK Ignacy Grzybowski,
ul. Kilińskiego 64, 17-100 Bielsk Podlaski
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2017 r. na:
Docieplenie elewacji od strony balkonowej wraz ze ścianami bocznymi: Zadanie I - ul. Wasilkowska 37, Zadanie II - ul. Wasilkowska 39
Do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
a) Zadanie I - ul. Wasilkowska 37 - "AD-MAR" Adam Brzozowski,
ul. Długa 47A, 15-765 Białystok
b) Zadanie II - ul. Wasilkowska 39 - "AD-MAR" Adam Brzozowski,
ul. Długa 47A, 15-765 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 13.12.2016 r. na:
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:
Zadanie I - ul. Daleka 7, Zadanie II - ul. Daleka 9, Zadanie III - ul. Towarowa 2A
Do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
a) Zadanie I - ul. Daleka 7 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski,
ul. Tarasowa 9, 15-188 Białystok
b) Zadanie II - ul. Daleka 9 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski,
ul. Tarasowa 9, 15-188 Białystok
c) Zadanie III - ul. Towarowa 2A - Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "AIM" Andrzej Iłendo,
ul. Sokola 10, 15-540 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 07.12.2016 r. na:
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:
Zadanie I - ul. Pogodna 37A, Zadanie II - ul. Wiejska 74A, Zadanie III - ul. Wiejska 78,
nie został rozstrzygnięty
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 07.12.2016 r. na:
Ocieplenie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
Zadanie I - ul. Pogodna 1, Zadanie II - ul. Pogodna 3, Zadanie III - ul. Pogodna 7, Zadanie IV - ul. Pogodna 11
Do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
a) Zadanie I - ul. Pogodna 1 - P.P.H.U. "AMBRA",
ul. Wschodnia 10, 15-158 Białystok
b) Zadanie II - ul. Pogodna 3 - P.H.U. "JAR-BUD" inż. Jarosław Zadykowicz,
ul. Familijna 27, 15-157 Białystok
c) Zadanie III - ul. Pogodna 7 - nie rozstrzygnięto
d) Zadanie IV - ul. Pogodna 11 - Rem-Bud Piotr Wąsiński,
Lewickie 1/8, 16-061 Lewickie
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 23.11.2016 r. na:
Roboty remontowe ściany fundamentowej w budynku przy ul. Akademickiej 34.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 23.11.2016 r. na:
Docieplenie elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
a) Zadanie I - ul. Pułkowa 5 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski 15-188 Białystok ul. Tarasowa 9.
b) Zadanie II - ul. Pułkowa 7A - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski 15-188 Białystok ul. Tarasowa 9.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 15.11.2016 r. na:
Remont /malowanie/ klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
a) Zadanie I - ul. Dobra 8 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski 15-188 Białystok ul. Tarasowa 9.
b) Zadanie II - ul. Daleka 1 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski 15-188 Białystok ul. Tarasowa 9.
c) Zadanie III - ul. Akademicka 34 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski 15-188 Białystok ul. Tarasowa 9.
< ====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 23.08.2016 r. na:
Docieplenie szczytów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Pułkowa 9 do podpisania umowy wytypowano następującą firmę:
Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Wesołowski 15-188 Białystok ul. Tarasowa 9.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 25.07.2016 r. na:
Remont balkonów wraz ze ścianami osłonowymi, podporami i remont balustrad w bu-dynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 78.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 25.07.2016 r. na:
Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 74A.
Oferty opracowane zgodnie ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1, pokój nr 4 /Sekretariat/ do dnia:
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 25.07.2016 r. na:
Remont dwóch pionów płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinny ul. Wiejska 72.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 25.07.2016 r. na:
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pogodna 37A.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 07.06.2016 r. na:
Remont dwóch pionów płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinny ul. Wiejska 72.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 07.06.2016 r. na:
Remont balkonów wraz ze ścianami osłonowymi, podporami i remont balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 78.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 07.06.2016 r. na:
Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 74A. nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 25.05.2016 r. na:
Docieplenie elewacji wraz z remontem balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pułkowej 5
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 23.05.2016 r. na:
Remont dwóch pionów płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinny ul. Wiejska 72.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 23.05.2016 r. na:
Remont balkonów wraz ze ścianami osłonowymi, podporami i remont balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 78.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 23.05.2016 r. na:
Remont płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 74A.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 25.05.2016 r. na:
Remont dachu - budynku administracyjno -usługowego ul. Wasilkowskia 1 w Białymstoku, do podpisania umowy wytypowano następującą firmę:
Firma Remontowo – Budowlana Krzysztof Frąckowiak, 16-001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 8/28.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku skierowanego zapytania ofertowego na:
dostawę i wymianę okien na 3 klatkach schodowych budynku mieszkalnego Dobra 10 w Białymstoku, do podpisania umowy wytypowano następującą firmę:
BUDMAK Marcin Chaniewski, ul. Al. 1000-lecia P.P. 46/23, 15-111 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 04.04.2016 r. na:
Remont polegający na ułożeniu masy asfaltowej na istniejącej nawierzchni betonowej parkingu osiedlowego rejon ulicy Wiejskiej i Krętej w Białymstoku o pow. 1386 m2
do podpisania umowy wytypowano następującą firmę:
STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 15.03.2016 r. na:
Docieplenie elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułkowej 3A i Pułkowej 5 w Białymstoku do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Zadanie I - Pułkowej 3A - Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Wesołowski, 15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9
2. Zadanie II - Pułkowej 5 – nierozstrzygnięty ze względu na niewystarczającą ilość ofert
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 09.02.2016 r. na:
Docieplenie elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Dalekiej 1 i Pułkowej 9 do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Zadanie I - Daleka 1 - Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Chrzanowski Radosław Brodziński, 15-307 Białystok, ul. Wesoła 27
2. Zadanie II – Pułkowa 9 – Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Wesołowski, 15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 18.02.2016 r. na:
Remont balkonów wraz ze ścianami osłonowymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dalekiej 3 i ul. Dalekiej 5 w Białymstoku do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Zadanie I - Daleka 3 - Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Wesołowski,
15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9
2. Zadanie II - Daleka 5 - Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Wesołowski,
15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21.12.2015 r. na:
Remont (malowanie) klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Wiejskiej 68 i Dobrej 14 w Białymstoku do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Zadanie I – Wiejska 68 - AD-MAR Adam Brzozowski,
15-765 Białystok, ul. Długa 47A
2. Zadanie II – Dobra 14 - AD-MAR Adam Brzozowski,
15-765 Białystok, ul. Długa 47A
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 14.07.2015r. na:
Remont balkonów wraz z balustradami i osłonami budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białymstoku na osiedlu Kraszewskiego: Daleka 5.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 14.07.2015r. na:
Remont balkonów wraz z balustradami i osłonami budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto: Wiejska 78.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 01.07.2015r. na:
Remont balkonów wraz z balustradami i osłonami budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto: Wiejska 78.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 06.05.2015r. na:
Docieplenie elewacji od strony balkonów i szczytów budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto: Pogodna 1, Pogodna 3
do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Zadanie I – Pogodna 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT 87-800 Włocławek
2. Zadanie I – Pogodna 3 – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT 87-800 Włocławek
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 06.05.2015r. na:
Remont tarasu - ciągu pieszego w formie dachu odwróconego nad garażami budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto: Pogodna 11
do podpisania umowy wytypowano następującą firmę:
AIM Przedsiębiorstwo-Budowlano-Handlowe, ul. Sokola 10, 15-540 Białystok
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 28.04.2015r. na:
Wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynku administracji.
ul. Dobra 12 (budynek administracji), ul. Pułkowa 1, ul. Pułkowa 3, ul. Pułkowa 5A, ul. Wasilkowska 41, 43, 45, ul. Pogodna 9
do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Zadanie I – Dobra 12 – DMD Sp. z o.o. Lyski 6B, 16-070 Choroszcz
2. Zadanie II – Pułkowa 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ATC PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Sp.J. ul. Jermakowicza 12, 15-315 Lipsk
3. Zadanie III – Pułkowa 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ATC PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Sp.J. ul. Jermakowicza 12, 15-315 Lipsk
4. Zadanie IV – Pułkowa 5A– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ATC PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Sp.J. ul. Jermakowicza 12, 15-315 Lipsk
5. Zadanie V – Wasilkowska 41, 43, 45 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ATC PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Sp.J. ul. Jermakowicza 12, 15-315 Lipsk
6. Zadanie VI – Pułkowa 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ATC PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Sp.J. ul. Jermakowicza 12, 15-315 Lipsk
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że przetarg nieograniczony z dnia 28.04.2015r. na:
Remont dachów - wymiana pokrycia wraz z obróbkami budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto:
Pogodna 37A, Wiejska 74.
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że przetarg nieograniczony z dnia 08.04.2015r. na:
Docieplenie elewacji od strony balkonów i szczytów budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto:
Pogodna 1, Pogodna 3
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że z powodu niewystarczającej ilości ofert przetarg nieograniczony z dnia 23.09.2015 r. na utwardzenie powierzchni masą asfaltową istniejących nawierzchni betonowych na osiedlu Nowe Miasto II, tj.
Zadanie I - dojazd do parkingu oraz parking wzdłuż ulicy Wiejskiej
Zadanie II - parking strzeżony przy ulicy Krętej – Wiejskiej,
nie został rozstrzygnięty.
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 06.10.2015 r. na remont (malowanie) klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Wasilkowskiej 12, 47, 47A. do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
Zadanie 1 Wasilkowska 12: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Wesołowski, 15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9
Zadanie 2 Wasilkowska 47: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Wesołowski, 15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9
Zadanie 3 Wasilkowska 47A: Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Wesołowski, 15-188 Białystok, ul. Tarasowa 9
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 09.03.2015r. na docieplenie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto:
Pogodna 9, Wiejska 60, Wiejska 70.
do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Pogodna 9 - P.P.H.U. Termo Complex Tomasz Dyga
2. Wiejska 60 - Budownictwo "ALFIX" Jerzy Kostecki
3. Wiejska 70 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ADAM" Leszek Adamczuk
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 10.03.2015r. na docieplenie elewacji od strony klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu Wygoda:
Pułkowa 1, Pułkowa 3, Pułkowa 5A.
do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Pułkowa 1 - MALBUD s.c. Mirosław i Dariusz Chilimoniuk
2. Pułkowa 3 - MALBUD s.c. Mirosław i Dariusz Chilimoniuk
3. Pułkowa 5A - .P.H.U. Termo Complex Tomasz Dyga
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 02.03.2015r. na docieplenie elewacji od strony klatek schodowych wraz z przebudową wiatrołapów budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu Kraszewskiego:
Daleka 1A, Dobra 14, Dobra 8, Kraszewskiego 30A.
do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Daleka 1A - Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Wesołowski
2. Dobra 14 - Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Wesołowski
3. Dobra 8 - Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Wesołowski
4. Kraszewskiego 30A - Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Wesołowski
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 23.10.2014r. na remont /malowanie/ klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
Wasilkowska 8, Wasilkowska 10, Kraszewskiego 34, Kraszewskiego 30A, Daleka 1A, Kręta 8, Wiejska 68A.
do podpisania umowy wytypowano następujące firmy:
1. Wasilkowska 8, 10 - Leszek Adamczuk "Adam"
2. Kraszewskiego 34, 30A, Daleka 1A - Zbigniew Wesołowski
3. Wiejska 68A, Kręta 8 - "AD-MAR" Adam Brzozowski
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuję że przetarg nieograniczony z dnia 25.06.2014 na wykonanie robót budowlanych:
remont dachów wysokich z wymianą pokrycia z blachy trapezowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu "Nowe Miasto II"
a) Zadanie I - ul. Wiejska 60
b) Zadanie II - ul. Wiejska 68
c) Zadanie III - ul. Pogodna 37A
d) Zadanie IV - ul. Kręta 6
e) Zadanie V - ul. Kręta 8
f) Zadanie VI - ul. Kręta 8/1
Remont pokrycia z papy dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białymstoku
g) Zadanie VII - ul. Podleśna1
Do zawarcia umowy zostały wytypowane firmy:
a) Zadanie I - ul. Wiejska 60 - "AD-Mar" Adam Brzozowski
b) Zadanie II - ul. Wiejska 68 - PHU BAR-BUD Grzegorz Baranik
c) Zadanie III - ul. Pogodna 37A - odstąpiono od realizacji
d) Zadanie IV - ul. Kręta 6 - MAXI-DOM s.c. Jarosław Karpowicz, Alfred Kosiński
e) Zadanie V - ul. Kręta 8 - MAXI-DOM s.c. Jarosław Karpowicz, Alfred Kosiński
f) Zadanie VI - ul. Kręta 8/1 - MAXI-DOM s.c. Jarosław Karpowicz, Alfred Kosiński
====================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuję że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
- Pułkowa 1
- Pułkowa 3
- Pułkowa 5A
- Dobra 8
Umowę podpisano z firmą "ego. Architektura i wnętrza Ewa Gołdyn"
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuję że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie:
"Docieplenie stropodachów wentylowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiejska 76 i Wiejska 78".
Umowę podpisano z firmą AW-TERM Aneta Wolska
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuję że przetarg nieograniczony z dnia 05.06.2014 na wykonanie robót budowlanych:
Remont dachów wysokich z wymianą pokrycia z blachy trapezowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu "Nowe Miasto II"
a) Zadanie I - ul. Wiejska 60
b) Zadanie II - ul. Pogodna 37A
c) Zadanie III - ul. Kręta 6
d) Zadanie IV - ul. Kręta 8
e) Zadanie V - ul. Kręta 8/1
został unieważniony
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu z dn 29.05.2014r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie: Remont dachów wysokich z wymianą pokrycia z blachy trapezowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na osiedlu "Nowe Miasto II"
a) Zadanie I - ul. Wiejska 62
b) Zadanie II - ul. Wiejska 68
c) Zadanie III - ul. Pogodna 7
Do zawarcia umowy zostały wytypowane firmy:
a) Zadanie I - ul. Wiejska 62 - Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Frąckowiak
b) Zadanie II - ul. Wiejska 68 - unieważnione
c) Zadanie III - ul. Pogodna 7 - Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Frąckowiak
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu z dn. 08.2014r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie: Docieplenie elewacji frontowej wraz z przebudową wiatrołapów w budynkach wielorodzinnych położonych w Białymstoku na os WYGODA:
a.) Zadanie I - ul. Wasilkowska 37
b.) Zadanie II - ul. Wasilkowska 39
Docieplenie elewacji frontowej w budynkach wielorodzinnych położonych w Białymstoku na os WYGODA:
c.) Zadanie III - ul. Pułkowa 3A
d.) Zadanie IV - ul. Pułkowa 5
e.) Zadanie V - ul. Pułkowa 7
f.) Zadanie VI - ul. Pułkowa 7A
g.) Zadanie VII - ul. Pułkowa 9
h.) Zadanie VIII - ul. ¦więtojańska 19
Do zawarcia umowy zostały wytypowane firmy:
Zadanie I - ul. Wasilkowska 37 - P.P.U.H. "TERMO COMPLEX" Tomasz Dyga
Zadanie II - ul. Wasilkowska 39 - P.P.U.H. "TERMO COMPLEX" Tomasz Dyga
Zadanie III - ul. Pułkowa 3A - Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Fiedorczyk
Zadanie IV - ul. Pułkowa 5 - Usługi Remontowo-Budowlane s. c. Krzysztof Chrzanowski, Radosław Brodziński
Zadanie V - ul. Pułkowa 7 - "AD-MAR" Adam Brzozowski
Zadanie VI - ul. Pułkowa 7A - Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Fiedorczyk
Zadanie VII - ul. Pułkowa 9 - "AD-MAR" Adam Brzozowski
Zadanie VIII - ul. ¦więtojańska 19 - "MALBUD" s.c.
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu z dn. 11.03.2014r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Docieplenie elewacji frontowej i ścian szczytowych w budynku wielorodzinnym położonym w Białymstoku na os. Nowe Miasto II,przy ul. Wiejska 72
Do zawarcia umowy została wytypowana firma:
P.H.U.BAR-BUD Grzegorz Baranik
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu z dn. 04.03.2014r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Docieplenie elewacji frontowych z przebudową wiatrołapów w budynkach wielorodzinnych, położonych w Białymstoku na os. Kraszewskiego:
a.) Zadanie I - ul. Towarowa 2
b.) Zadanie II - ul. Towarowa 2A
c.) Zadanie III - ul. Kraszewskiego 28A
d.) Zadanie IV - ul. Kraszewskiego 34
Do zawaarcia umowy została wytypowana firma:
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Zbigniew Wesołowski
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu z dn. 11.02.2014r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie: Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku, wg wykazu:
a) ZADANIE I: ul. ¦więtojańska 19
b) ZADANIE II: ul. Dobra 8
c) ZADANIE III: ul. Kraszewskiego 28A
d) ZADANIE IV: ul. Kraszewskiego 34
e) ZADANIE V: ul. Kraszewskiego 30A
f) ZADANIE VI: ul. Daleka 1A
g) ZADANIE VII: ul. Dobra 14
h) ZADANIE VIII: ul. Towarowa 2
i) ZADANIE IX: ul. Towarowa 2A
Do wykonania zawaarcia umów zostały wytypowane firmy:
REMAR Sławomir Markier - dla zadań II,II,III
Ideal Okna Sp. z o.o - dla zadań IV,V,VII,VIII,IX
P.P-U-H. ATC PLASTIK - dla zadania VI
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w postępowaniu (w trybie zapytania o cenę) na wybór wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie:
A. Docieplenie elewacji wraz z remontem balkonów/loggii budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na osiedlu Wygoda w Białymstoku, wg wykazu:
a.) ul. Wasilkowska 37,
b.) ul. Wasilkowska 39,
c.) ul. Pułkowa 5 ,
d.) ul. Pułkowa 3A,
e.) ul. Pułkowa 7A
f.) ul. ¦więtojańska 19
B. Docieplenie elewacji frontowej wraz z remontem wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego na osiedlu Kraszewskiego w Białymstoku:
g.) ul. Kraszewskiego 34

W dniu: 03.12.2013r. do zawarcia umowy została wytypowana firma :
MDOM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY
BARTOSZ KRZYWICKI
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu z dn. 19.11.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie: Remont /malowanie/ klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a.) Zadanie I - ul. Daleka 7
b.) Zadanie II - ul. Daleka 9
Remont /malowanie/ klatki schodowej i wiatrołapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:
c.) Zadanie III - ul. Wasilkowska 39
do zawarcia umowy została wytypowana firma :
BARBUD GRZEGORZ BARANIK
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w postępowaniu (w trybie zapytania o cenę) na wybór wykonawców robót budowlanych:
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usługowo-handlowym położonym w Białymstoku ul. Wasilkowska 1
do zawarcia umowy została wytypowana firma :
Rolplast
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje,że przetarg z dn. 07.05.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
przebudowa (wzmocnienie) zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych IV kondygnacyjnych położonych w Białymstoku na os. Nowe Miasto II:
Zadanie I - ul. Pogodna 21
Zadanie II - ul. Pogodna 23
został unieważniony.
W trybie wyboru wykonawcy z wolnej ręki została wybrana Firma Remontowo Budowlana Krzysztof Frąckowiak
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje,że w wyniku przetargu z dn. 25.06.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
remont dachu z wymianą pokrycia z blachy trapezowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnm położonym w Białymstoku na os. Nowe Miasto II:
ul. Wiejska 70
do zawarcia umowy została wytypowana firma :
MAXI-DOM s.c.
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje,że w wyniku przetargu z dn. 05.06.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
remont dachu z wymianą pokrycia z blachy trapezowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnm położonym w Białymstoku na os. Nowe Miasto II:
ul. Pogodna 9
do zawarcia umowy została wytypowana firma :
Firma Remontowo- Budowlana "Krzysztof Frąckowiak"
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje,że w wyniku przetargu z dn. 28.05.2013r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
docieplenie ścian frontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku na os. Nowe Miasto II:
Zadanie I - ul. Pogodna 1
Zadanie II - ul. Pogodna 3
do zawarcia umowy zostały wytypowane firmy :
Zadanie I - BOBROOL s.c.
Zadanie II - BAR-BUD Grzegorz Baranik
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje,że w wyniku postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
Zadanie I - ul. Dobra 10 (okna lokali usługowych i pomieszczeń wspólnych XII kondygnacji od str. balkonów;
Zadanie II - ul. Daleka 3 (okna klatek schodowych);
Zadanie III - ul. Daleka 5 (okna klatek schodowych);
Zadanie IV- ul. Daleka 7 (okna klatek schodowych);
Zadanie V- ul. Daleka 9 (okna klatek schodowych);
Zadanie VI- ul. Akademicka 34 (okna klatek schodowych);
Zadanie VII - ul. Wasilkowska 8 (okna klatek schodowych).
które odbyło się dn. 26.03.2013r., do zawarcia umowy wytypowano firmę:
"BUDMAK" Marcin Chaniewski
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku przetargu z dnia 19.03.2013r. na wykonanie robót budowlanych: DOCIEPLENIE STROPODACHÓW I REMONT POKRYCIA DACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH położonych na os. "WYGODA" w Białymstoku:
- ZADANIE I: ul. Pułkowa 1
- ZADANIE II: ul. Pułkowa 5
do zawarcia umowy została wytypowana firma :
PHU BAR-BUD Grzegorz Baranik
==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku przetargu z dnia 12.02.2013r. na wykonanie robót budowlanych:
Docieplenie elewacji z balkonami, wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego XII kondygnacyjnego, położonego w Białymstoku na os. Kraszewskiego:
a) Zadanie I - ul. Dobra 10
Docieplenie elewacji frontowych z przebudową wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Białymstoku na os. Kraszewskiego:
b) Zadanie II - ul. Daleka 3
c) Zadanie III - ul. Daleka 5
d) Zadanie IV - ul. Daleka 7
e) Zadanie V - ul. Daleka 9
do zawarcia umowy zostały wytypowane następujące firmy:
Zadanie I - "AD-MAR"Adam Brzozowski
Zadania II,III,IV,V - USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Zbigniew Wesołowski
> ==========================================================
SB-M "Wielkoblokowa" w Białymstoku informuje że w wyniku postępowania wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na docieplenie ścian podłużnych wraz z remontem loggii, budynków przy ul. Pułkowa 7 i 9 z dn. 19.02.2013r.została zawarta umowa z Panią mgr inż. arch. Ewą Gołdyn, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: "ego. Architektura i wnętrza Ewa Gołdyn".
==========================================================
Dnia 04.01.2013r. Zarząd SBM "WIELKOBLOKOWA" zawarł Umowę z Panią mgr inż. arch. Ewą Gołdyn, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: "ego. Architektura i wnętrza Ewa Gołdyn", na wykonanie projektów budowlanych remontu elewacji (docieplenie) ścian wraz z remontem balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu NOWE MIASTO II w Białymstoku, wg wykazu:
- ul. Pogodna 1
- ul. Pogodna 3
- ul. Wiejska 72
==========================================================

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.